Lista osób, dzięki którym zespół jest w stanie sprawnie działać i dalej się rozwijać:

  • dyrygent - p. Anna Kimmer,
  • pastor Tomasz Pieczko,
  • p. Agnieszka Kimmer,
  • p. Henryk Kimmer,
  • p. Karol Pospiszył,
  • p. Marta Góralewska.

Dodatkowe informacje