Zespoły dzwonkarskie w zasadzie grają muzykę skomponowaną bądź zaaranżowaną specjalnie na te instrumenty ze względu n a ich charakterystyczny dźwięk. Ograniczenia w komponowaniu utworów to ilość dzwonków w zestawie, zakres nut oraz niezmienne położenie danych nut na pięciolinii (występują wyjątki od tej reguły).

Wszyscy dzwonkarze mają przed sobą pełną partyturę. Jest ona podobna do partytury fortepianu z kilkoma różnicami: C# powyżej c1 i wszystkie nuty poniżej są zapisane w kluczu basowym, a Db powyżej c1 jak i pozostałe nuty powyżej są zapisane w kluczu wiolinowym. Występują jednak odstępstwa od tej reguły w partyturach przeznaczonych do solowych występów bądź dla zespołów z mniejszą ilością dzwonków, także nuty przeznaczone na dzwonki jeszcze kilkanaście lat temu nie posiadały tej reguły. Muzyka dla dzwonków ręcznych jest napisana o oktawę niżej niż rzeczywisty dźwięk dzwonków, więc np. środkowe C - c1 jest faktycznie nutą c2. Dla uproszczenia, dzwonek ten nadal jest określany jako środkowe C (c1).

Należy jednak zaznaczyć, iż dzwonki ręczne mają inne oznaczenia nut: c1 to C5 dzwonkowe, c2 to C6 dzwonkowe, itd. Także H oznaczone jest jako B, zatem przykładowo, piąta oktawa wygląda tak: 
C5, C#5/Db5, D5, D#5/Eb5, E5, F5, F#5/Gb5, G5, G#5/Ab5, A5, A#5/Bb5, B5, C6.

Istnieje szereg skrótów i oznaczeń używanych wyłącznie lub prawie wyłącznie w muzyce dzwonków ręcznych. Najczęściej występują: LV (let vibrate); R (ring); SK (shake); TD (thumb damp); PL (pluck); SW (swing) - znaczenia: patrz Techniki grania. Stosuje się także powszechne oznaczenia tempa, oznaczenia dynamiki oraz oznaczenia artykulacji.

Ze względu na powiązanie historii dzwonków ręcznych z kościołem, większość utworów komponowanych i aranżowanych na dzwonki, była używana w trakcie nabożeństw, w związku z czym ich długość nie przekraczała czterech minut. Obecnie kompozytorzy i aranżarowie tworzą także dłuższe i bardziej skomplikowane utwory, np. z wykorzystaniem innych instrumentów.

Przykładowe zdjęcia nut z widocznymi oznaczeniami technik grania:

 

Free Joomla Lightbox Gallery

Dodatkowe informacje