Dyrygent zespołu dzwonkarzy Southminster Ringers z Pittsburgha (USA), Thomas Flynn i jednocześnie pastor ds. muzyki i śpiewu w Kościele Prezbiteriańskim w Pittsburghu przyczynił się do tego, że w lutym 1999 roku firma Schulmerich Carillons darowała Parafii Ewangelicko - Refomowanej w Zelowie trzy oktawy dzwonków ręcznych(czyli 37 instrumentów). Na na największym wówczas dzwonku wygrawerowano cel przekazania: ,,For God's Glory" -- ,,Bogu na chwałę".

Mając w posiadaniu tak nietypowe instrumenty parafia powołała pierwszy zespół dzwonkarzy i tak powstały właśnie ,,Zelowskie Dzwonki". Na początku dyrygentem, nauczycielem podczas prób oraz organizatorem koncertów i prowadzącym była ks. J. Wiera Jelinek. W we wrześniu 2010 roku zaszła zmiana i na stanowisku dyrygenta znajduje się obecnie p. Anna Kimmer, a koncerty prowadzi zazwyczaj ks. Tomasz Pieczko.

Od 2008 roku ,,Zelowskie Dzwonki" dysponują już 4 i pół oktawami dzownków ręcznych, plus dodatkowo 3 oktawy dzwonków rurowych, tzw. chimesy, od grudnia 2009r. łącznie jest to ponad 70 pojedynczych instrumentów, a liczba ich stale rośnie. Jednak tak na prawdę cały zespół to jeden instrument, ponieważ aby zagrać melodię potrzeba ludzi, którzy potrafią się razem zgrać.

Święta Zmartwychwstania Pańskiego są szczególną okazją dla ,,Zelowskich Dzwonków", ponieważ świętujemy wtedy nie tylko zmartwychwstanie Pana Jezusa, ale również nasz coroczny jubileusz, dokładniej w Lany Poniedziałek, gramy specjalny koncert w Kościele Ewangelicko-Reformowanym: wszystkie grupy wraz z absolwentami.

Aby przeczytać więcej o samej historii instrumentów, zapraszamy na poświęconą dzwonkom ręcznym stronę Wikipedii.

Dodatkowe informacje